0

Vi søger en erfaren revisor 
eller revisorassistent.

Vi søger en godkendt revisor/erfaren revisorassistent med lyst til at arbejde med regnskabs-, rådgivning- og revisionsmæssige opgaver for en række små og mellemstore erhvervskunder og selskaber. 

Vi ser gerne:

Om os:

Vi er 9 engagerede medarbejdere, heraf en registreret revisor og en statsautoriseret revisor. Vi har medarbejdere med flere forskellige erfaringsmæssige og uddannelsesmæssige baggrunde, der gør det muligt at løse en bred vifte af opgaver. Vi har en digital profil og bruger ressourcer på at følge med i den finansielle digitalisering. Vi har et uformelt og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor der er plads til den enkelte medarbejder i hverdagen, og hvor vi ikke er blege for at hjælpe hinanden.

Vi tilbyder:

Vil du vide mere, så er du velkommen til at kontakte Joan Gerdes Davies på telefon 5649 6032

Ansøgning sendes til:
Svaneke Revision
Borgergade 3
DK-3740 Svaneke
Tlf.: +45 5649 6032
E-mail: jd@svaneke-revision.dk

Svaneke Revision er et mindre revisionsfirma, som løser opgaver for små og mellemstore virksomheder. Vi engagerer os i din virksomhed og arbejder i tæt dialog med dig og dine medarbejdere.

Du får en individuel og personlig rådgivning, som sikrer dig en løsning tilpasset dine ønsker og behov, uanset opgavens omfang og art!

Svaneke Revision er beliggende på Østbornholm, og vi yder assistance med alt fra start af virksomhed til generationsskifte, samt de løbende regnskabsmæssige og økonomiske overvejelser i virksomhedens daglige drift, herunder budgetter, udarbejdelse af moms, revision og regnskabsopstilling. 
Svaneke Revision er medlem af FSR- danske revisorer.

Om Os

Svaneke Revision har 2 indehavere, Registreret revisor Michael Kuhre og Statsautoriseret revisor Joan Gerdes Davies. 

Michael Kuhre er født i 1955 og har været i revisionsbranchen siden 1974. Først som ansat i Svaneke Revision, herefter som indehaver af revisionsfirmaet siden 1. september 1989.

Joan Gerdes Davies er fra 1982 og har været i branchen siden 2001. De første år i København hos et mellemstort revisionskontor, hvorefter hun blev ansat i Svaneke Revision i 2007. Joan har været indehaver af Svaneke Revision siden 1. januar 2017.

Svaneke Revision beskæftiger foruden indehaverne 7 medarbejdere med forskellig relevant uddannelse og erfaring. Tryghed og forståelse for den enkelte virksomhed er vigtige værdier for os, for uden en dyb forståelse er et godt samarbejde ikke opnåeligt. Vi kan tilbyde fordelene ved det lille firma med den personlige kontakt og engagement, samt et højt fagligt niveau. Her er der altid nogen, der tager telefonen og kan hjælpe dig videre, når en sag kræver det.

Ønsker du at høre, hvad vi kan gøre for netop din virksomhed, så send en mail eller ring og tal med os.

Michael Kuhre
Ejer, Registreret revisor
Mail: mk@svaneke-revision.dk

Sikker mail: 

Joan Gerdes Davies
Ejer, Statsautoriseret revisor
Mail: jd@svaneke-revision.dk

Sikker mail: 

Gitte Christensen
Revisor, IT
Mail: gc@svaneke-revision.dk

Sikker mail: 

Lisbeth Fliis Madsen
Revisor
Mail: lfm@svaneke-revision.dk

Sikker mail: 

Rikke Kjøller
Revisor
Mail: rk@svaneke-revision.dk

Sikker mail: 

Bent Baadesbye
Revisor
Mail: bb@svaneke-revision.dk

Sikker mail: 

Dennis Visti Falk
Revisorassistent
Mail: dvf@svaneke-revision.dk

Sikker mail: 

Camilla Solvejg Nilsson
Revisor, Cand. merc. aud.
Mail: csn@svaneke-revision.dk

Sikker mail: 

Birthe Bech Nielsen
Kontorassistent
Mail: bbn@svaneke-revision.dk

Sikker mail: 

Arbejdsområder

Vi har flere arbejdsområder der tilpasses den enkelte efter behov. Vi tilbyder revision og regnskabsassistance til virksomheder der er underlagt revisionspligten, eller som selv har tilvalgt den. Har du behov for hjælp til bogholderiet bistår vi også gerne med det. Herudover yder vi både skattemæssig og økonomisk rådgivning både til selskaber, erhvervsdrivende og private.

Revision og regnskabsmæssig assistance

Revisionen skal sikre at virksomheden overholder lovgivningen og aftaler i øvrigt og udmunder i en påtegning fra vores side. Resultatet af revisionen medfører ofte, at kunden får en rådgivning og anbefalinger, der kan sikre en mere effektiv administration herunder medvirke til at skabe bedre resultater.

For os er det vigtigt, at den lovpligtige revision udføres med et formål for din virksomhed, og ikke blot fordi det skal gøres ifølge loven. Vi engagerer os i din virksomhed og kan i tilknytning til revisionen tilbyde udarbejdelse af selve årsrapporten i henhold til årsregnskabsloven og tilpasse den til jeres behov og ønsker.

Vi rådgiver ligeledes virksomheder, som ikke er pålagt lovpligtig revision om fordele og ulemper ved at fravælge revisionen.

Regnskabsmæssig assistance omfatter udarbejdelse af årsregnskabet samt udarbejdelse af perioderegnskaber, selvangivelser og budgetter. Regnskabsmæssig assistance omfatter også regnskabsanalyser og driftsøkonomiske analyser der er medvirkende til at forstå og udvikle virksomheden.

Bogholderi

For små virksomheder kan der ofte være store fordele ved at føre alle eller dele af rutineprægede bogholderimæssige opgaver ud af huset – uanset om I er en veletableret eller ny virksomhed. 

På den måde kan I fokusere på jeres kernekompetencer og trygt overlade bogholderiet til andre, der har regnskab som kernekompetence. Vi tilbyder følgende delydelser indenfor bogholderi.

• Løn
• EDB-bogføring.
• Udarbejdelse af moms
• Diverse ad hoc-opgaver efter behov

Økonomisk og skattemæssig rådgivning

Vi har mange års erfaring i individuel og personlig økonomisk rådgivning, uanset om der er tale om personlige virksomheder, selskaber eller foreninger.
Vi er personlige sparringspartnere for vores kunder i ledelsesmæssige og andre sammenhænge og vi deltager aktivt som rådgivere og sparringspartnere indenfor en bred vifte af rådgivningsopgaver herunder:

• Generationsskifte
• Opstart af virksomhed
• Køb og salg af virksomheder
• Investeringsrådgivning
• Selskabsstruktur og omstruktureringer
• Værdiansættelser
• Skat
• Pensionsforhold

Vores assistance omfatter også bistand i skattesager samt forhandlinger med skattemyndighederne.

Digital administration

Vi har brugt en masse energi på at sætte os ind i de små virksomheders mulighed for digital administration. 

Uanset om det er egen bogholder i virksomheden der skal hjælpes med at lave digitalt bogholderi, om det er os der skal forestå bogholderiet, eller om det er øvrige forretningsgange relateret til det administrative så tilbyder vi sparring og assistance i forbindelse med implementering og udførsel for vores kunder.  

Vi har en bred vifte af kendskab til eksisterende digitale produkter og vi videreuddanner os løbende på området. 

Vi vandt prisen årets virksomhed 2021 for vores indsat på digitalisering.